psycholog poznań

O terapii grupowej krótkoterminowej

Co to jest?

Terapia grupowa to spotkanie osób borykających się z podobnymi trudnościami, co daje poczucie bezpieczeństwa mówienia o sobie. Forma grupowa pozwala na czerpanie większych korzyści – dzięki pracy własnej jak i uczestnictwie w pracy innych osób. Pozwala także dawać innym - informacje zwrotne, wsparcie.
Celem spotkań jest poprawa funkcjonowania w relacjach z innymi osobami, jak i z samym sobą. Na pierwszych spotkaniach każdy uczestnik wyznacza sobie swoje indywidualne cele do realizacji na terapii.

O psychoterapii

Psychoterapia jest uczeniem się nowego sposobu myślenia, innego widzenia ludzi, świata i siebie.

W efekcie psychoterapia może prowadzić do wzmocnienia Twoich mocnych stron, rozpoznania słabszych i skuteczniejszego działania w życiu. Pomaga w poprawie relacji z ludźmi, akceptacji siebie i innych.

Osobą wspierającą w procesie psychoterapii jest psychoterapeuta, psycholog.

Jego rola polega na pomocy w poszukiwaniu możliwości, zasobów i rozwiązań w trapiących Cię problemach. Na nazywaniu emocji i spraw, które Tobie samemu czasem trudno jest określić. Skutkiem psychoterapii może być rozwój i zmiana, która pozwoli Ci cieszyć się życiem i godzić z tym, co nieuniknione.

Warto wiedzieć, że..

Analizy badań przeprowadzonych w ostatnich latach wykazały, że żaden z wiodących systemów terapeutycznych nie udowodnił swojej wyższości na innymi. Według szczegółowych analiz, na końcowe efekty psychoterapii mają wpływ poniższe czynniki w %:
- 40 % indywidualność klienta i jego środowisko,
- 30 % właściwości relacji między klientem a terapeutą,
- 25 % nadzieja klienta, że uzyska pomoc, nastąpi zmiana w jego życiu,
- 5 % procedury i strategie kojarzone z danymi podejściami terapeutycznymi.
(Jerzy Mellibruda, 2011)

Dlaczego psychoterapia integratywna?

Istnieje wiele różnych metod psychoterapii. Dotychczas jednak żadne z istniejących podejść nie udowodniło większej skuteczności niż pozostałe. Stąd ideą psychoterapii integratywnej jest wykorzystywanie tego, co najwartościowsze w różnych metodach pracy terapeutycznej. Nie jest to przypadkowe łączenie różnych technik, ale wewnętrznie spójny sposób myślenia o terapii, o trudnościach natury psychicznej człowieka.
Terapia integratywna odwołuje się głównie do idei pochodzących z nurtu: terapii psychodynamicznej, poznawczo- behawioralnej, humanistyczno-egzystencjalnej i gestalt.
- w podejściu psychodynamicznym uznaje się znaczenie doświadczeń doznanych w dzieciństwie, istnienie procesów nieświadomych i ich wpływ na inne doświadczenia, wpływ emocji na myślenie, decyzje i działanie, znaczenie mechanizmów obronnych, przeniesień.
- w podejściu pozawczo-.behawioralnym uznaje się znaczenie procesu uczenia się, wzmocnień pozytywnych i negatywnych, przekonań kluczowych i myśli automatycznych,
- podejściu humanistyczno- egzystencjalnym uznaje się znaczenie osoby we wszystkich jej aspektach (w tym ciało, uczucia i emocje), jej potencjału, znaczenie relacji dla kształtowania się i korekty postaw, a także znaczenie sensu, cierpienia i śmierci.
- w podejściu terapii opartej na doświadczeniu – uznaje się jako ważny element zmiany doświadczanie, czyli docieranie do głębszego potencjału w człowieku, nawiązanie dobrej relacji z tym potencjałem, a potem stawianie się nową osobą dzięki temu potencjałowi.
Gabinet psychologiczny, psycholog, psychoterapia Poznań
pomocnemiejsce.pl - All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.